Lata 1997-2005

 
Pobierz stronę w formacie PDF

Dekretem bpa Mariana Gołębiewskiego z dnia 25 lipca 1997 r. nowym moderatorem diecezjalnym został mianowany ks. Zbigniew Woźniak. Urodził się on w roku 1968 w Barwicach. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie i studia podyplomowe na Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego w Warszawie oraz na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Biskupa Czesława Domina 29 maja 1993 r. W latach 1993-95 pełnił obowiązki wikariusza przy Bazylice kołobrzeskiej. Nominacja na moderatora diecezjalnego zastała go w parafii pw. Narodzenia NMP w Szczecinku, gdzie zajmował się oazą, jako wikariusz i moderator parafialny. Dekret moderatorski obowiązywał go od 28 sierpnia 1997 r. Na początku swojej nowej posługi ks. Zbigniew zamieszkał w Domu Rekolekcyjnym Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej w Wałczu, przy ul. Podgórnej 24. Kiedy ośrodek zlikwidowano, nowym dekretem z 15 września 1999 r. przeniesiony został do parafii pw. św. Michała Archanioła w Kołobrzegu-Podczelu i przy życzliwości tamtejszego proboszcza - ks. Wacława Grądalskiego - czuwał nad oazą z tego miejsca do końca września 2005 roku, kiedy to zamieszkał w nowo wybudowanym Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie.

 

   


2 października 1998 r. dekretem bpa Mariana Gołębiewskiego został powołany do współpracy z moderatorem diecezjalnym Ruchu diecezjalny moderator Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie (rodzinnej gałęzi oazy). Został nim ks. Krzysztof Włodarczyk. Przyszedł on na świat w 1961 roku w Sławnie. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie i trzyletnie studia podyplomowe z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Biskupa Ignacego Jeża 21 czerwca 1987 r. Jako neoprezbiter był wikariuszem w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lipiu. 1 października 1988 r. został posłany przez Biskupa Ignacego Jeża do Iłowca k. Wałcza, aby tworzyć Diecezjalny Dom Rekolekcyjny. Ze względu na trudności w przejęciu budynku został przeniesiony w kwietniu 1989 r. do Koszalina-Wilkowa, gdzie w latach 1989-1998 pełnił funkcję dyrektora Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego. W 1990 roku, pracując w kurii, objął kierownictwo Referatu Duszpasterstwa Rodzin i został też diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości. W 2000 r. rozpoczął w Wilkowie budowę Centrum Edukacyjno-Formacyjnego. W latach 1996-2003 był asystentem kościelnym Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej.

 

    

W 2000 roku została wybrana kolejna Para Diecezjalna DK - Renata i Tadeusz Szczechowie z Leżenicy, którzy tę posługę pełnili jedną kadencję, do roku czerwca 2003 r. Po nich Parą Domowego Kościoła w naszej diecezji zostali Teresa i Janusz Nogowie z Wałcza. Teresa urodziła się w 1955 roku, a Janusz w 1953. Małżeństwo zawarli 24 lutego 1979 r. Na zdjęciu jest trzech ich synów: Marcin, Paweł i Karol. Oboje prowadzili Zakład Napraw Samochodowych w Wałczu jako jedni z udziałowców firmy. Do Domowego Kościoła przyłączyli się w 1994 r. i przeszli pełną formację. Po raz pierwszy na rekolekcjach letnich byli w 1995 roku w Lipiu. W latach 2000-2003 pełnili posługę pary rejonowej w rejonie wałeckim. W czerwcu przyjęli posługę Pary Diecezjalnej Domowego Kościoła na trzy lata.

W dniach 14-15 września 2002 roku powstała Diecezjalna Diakonia Muzyczna, której pierwszą odpowiedzialną była s. Monika Grabek s. Monika Grabek. Urodziła się ona w 1977 roku w Szczecinku. Tam ukończyła Liceum Ogólnokształcące. W 1994 roku rozpoczęła swoją przygodę z Jezusem, a poznawała Go i szukała należąc do oazy w swojej parafii. Od samego początku Ruch Światło-Życie był bliski jej sercu. W 1998 roku wstąpiła do Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej. W 2001 roku złożyła swoje pierwsze śluby. Nad rodzącą się diakonią czuwał najpierw ks. Zbigniew Woźniak.

Wraz z rozwojem diakonii rozpoczęły się także poszukiwania kapłana moderatora diakonii muzycznej. Został nim neoprezbiter - ks. Andrzej Jarzyna ks. Andrzej Jarzyna, pochodzący z terenu archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Ukończył on Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie w 2004 r. i posługę moderatora tej diakonii rozpoczął już w październiku tego samego roku. Z racji swojego muzycznego wykształcenia był równolegle wykładowcą na Diecezjalnym Studium Organistowskim. Pełnił też funkcję wikariusza w koszalińskiej katedrze.

13 grudnia 2003 roku powstała Diecezjalna Diakonia Komunikowania Społecznego. Jej świeckim szefem został Tomasz Pukiewicz, prawie od urodzenia mieszkaniec Koszalina - "prawie", bowiem pojawił się jako mały chłopiec w Połczynie Zdroju 27 września 1971 roku. Zaraz później trafił do Koszalina. Tu też ukończył SP nr 8, po której postanowił uczyć się w Technikum Elektronicznym przy ZSE-E. Potem otrzymał stopień magistra inżyniera elektronika na Politechnice Koszalińskiej. Swoją pracę rozpoczął w LO nr 6 w Koszalinie jako nauczyciel informatyki. Później uzyskał etat w TP SA i zajmował się sprawami teletransmisji. Od września 2003 r. pracuje w ZS nr 9 w Koszalinie (dawny "Elektronik") jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Od początku istnienia, czyli od listopada 1994 r. do lipca 2000 r., związany był z Diecezjalnym Radiem "Teraz" w Koszalinie, w którym jako wolontariusz był realizatorem dźwięku i przygotowywał również cotygodniowy Przegląd Kulturalny. W pierwszej połowie 2004 roku współtworzył powstający koszaliński oddział Radia PLUS Łagodne Przeboje (obecnie Radio Vox FM). Od 2006 roku jest wykładowcą technologii informacyjnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, czyli w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie. Od maja 1987 r. do września 2002 r. był członkiem Wspólnoty "Drzewo Życia" przy Parafii OO. Franciszkanów w Koszalinie, a od września 1995 r. do sierpnia 2000 r. oraz od września 2003 r. do czerwca 2005 r. współanimował Wspólnotę Młodzieżową Ruchu Światło-Życie przy tej samej parafii. 20 października 2001 r. zmienił stan cywilny - poślubił Agnieszkę Zemło, a 14 sierpnia 2005 r. urodziła się im córeczka Kamila. Poza serwisem www.koszalin.oaza.pl jest autorem kilku innych stron internetowych.

Ze strony Wspólnoty dołączyła do Tomka s. Monika Skowron. Pochodzi z Koszalina, gdzie przyszła na świat 26 listopada 1980 roku i gdzie mieszkała (wspólnie z rodzicami oraz młodszym braciszkiem) przez ponad 18 lat! Bardzo lubi przyrodę, podróże rowerowe, a także... majsterkowanie(!). Będąc uczennicą klasy maturalnej, natknęła się na pielgrzymkę Ruchu Światło-Życie i tak zaczęła się jej przygoda ze wspólnotą oazową z parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie. Po egzaminach na studia pojechała na pierwsze rekolekcje wakacyjne (ONŻ 0°) na Rolę. Dalszą formację przeżywała w Duszpasterstwie Akademickim (DA) w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Poznaniu. Tam ukończyła formację podstawową w Ruchu (ONŻ III° i formację roczną). Od 2000 roku pełniła posługę animatorki podczas rekolekcji letnich (różnych stopni), a od 2002 roku także osoby odpowiedzialnej za oazę studencką oraz animatorki małej grupy formacyjnej w DA. Na pierwszym roku studiów rozpoczęła wolontariat w Domu Samotnej Matki w Koszalinie, a na drugim roku w Oratorium "Światełko" (przyparafialnej świetlicy dla dzieci i młodzieży) w Poznaniu. W maju 2004 roku ukończyła studia na Akademii Rolniczej w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra inżyniera ochrony środowiska (o specjalności ochrona wód). W sierpniu 2004 roku wstąpiła do Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej w Lipiu. Jako członkini DKS jest (z Tomkiem - swoim bratem) współautorką strony internetowej Wspólnoty: www.lipie.oaza.pl.

Rok 2004 można uznać także za czas formalnego powstania Diecezjalnej Diakonii Modlitwy. Ta diakona była zawsze bliska sercu s. Danuta Gobosz, która urodziła się w 1959 roku w Kołobrzegu. Z zawodu hotelarz, ukończyła AWF w Poznaniu - kierunek: hotelarstwo i turystyka. Przez długi czas pracowała w Hotelu Orbis "Solny" w Kołobrzegu, zajmując się marketingiem (warto napomknąć, że ten hotel "wydał" kilka powołań do życia konsekrowanego). Była także świecką odpowiedzialną za wspólnotę oazową przy Bazylice kołobrzeskiej. Po wstąpieniu do Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej, śluby wieczyste siostra Danuta złożyła w 2002 r. Od założenia Domu Modlitwy na Roli (2002 rok) zamieszkiwała w nim, pełniąc posługę modlitwy. Potem została przeniesiona do Wyższego Seminarium Duchownym w Koszalinie.

Wtedy też do diakonii włączyła się s. Barbara Wilkowska, która osiadła w Domu Modlitwy jako jego przełożona. Od tego momentu diakonia zaczęła funkcjonować niejako w dwóch wymiarach: czynnym i kontemplacyjnym. Siostra Barbara przyszła do Wspólnoty w 1985 r. Pochodzi z Krakowa, gdzie w Ruchu Światło-Życie była zaangażowana od 1978 roku. Będąc już we Wspólnocie, przez 13 lat pełniła służbę w Szwecji; potem w Domu Rekolekcyjnym przy prowadzeniu letnich rekolekcji oazowych i Domu Samotnej Matki.

Kolejny etap w formowaniu Diakoni modlitwy, to ustanowienie jej moderatorem ks. Wojciecha Parfianowicza. Ks. Wojciech urodził się w 1977 roku w Koszalinie i tu ukończył Wyższe Seminarium Duchowne. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Biskupa Mariana Gołębiewskiego dnia 25 maja 2002 r. Od tego też roku pełnił obowiązki wikariusza w parafii pw. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku. Od 2003 roku ks. Zbigniew Woźniak współorganizował z nim rekolekcje ewangelizacyjne. Posługę moderatora diakonii modlitwy pełnił tylko rok (2004-2005), bo został wysłany do Rzymu na studia (komunikacja społeczna na Papieskim Uniwersytecie Santa Croce).

Jego miejsce w diakonii zajął ks. Bogusław Fortuński, pochodzący z Kołobrzegu, gdzie urodził się w 1973 r. Święcenia przyjął w jubileuszowym 2000 roku. Był wikariuszem w Drawsku Pomorskim (parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego) i w parafii św. Kazimierza w Koszalinie. Przez kilka lat prowadził przeważnie rekolekcje ONŻ I stopnia. Posługę moderatora diakonii rozpoczął w listopadzie 2005 roku.

Tak księdzu Antoniemu jak i ks. Zbigniewowi w czuwaniu nad Ruchem Światło-Życie pomagały zawsze siostry ze Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej. Ruch właściwie im zawdzięcza swoje przetrwanie i jedność w diecezji, bo Wspólnota cała oddała się na diakonię temu charyzmatowi, z którego wyrosły i same siostry. We Wspólnocie więc należałoby upatrywać zalążków diakonii jedności, która funkcjonowała w pewnym zakresie już za posługi ks. Antoniego Zielińskiego. Powołanie nowego moderatora Ruchu i moderatora Domowego Kościoła oraz kolejne doświadczenia w pogłębianiu jedności między poszczególnymi gałęziami oazy, wspólnotami i osobami zaowocowały (w czym także ważny okazał się wyraźny impuls ze strony sióstr) formalnym założeniem Diecezjalnej Diakonii Jedności.

Jednym z owoców Jubileuszu 30 lat oaz w diecezji okazało się bardzo żywe pragnienie uporządkowania składu Diecezjalnej Diakonii Jedności i określenia przestrzeni jej oddziaływania. Konkretną odpowiedzią na to pragnienie było spotkanie Moderatora Diecezjalnego i Przełożonej Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej oraz sióstr pełniących rożne diakonie, które odbyło się 30 listopada w Lipiu. Jest to wstęp do wyłonienia pełnego składu DDJ wraz z kapłanami, małżeństwami Domowego Kościoła i innymi osobami świeckimi.

Na spotkaniu w Lipiu omówiono także projekt kalendarza wspólnot na rok 2005 i nowy model przygotowania do przyjęcia krzyża animatorskiego - w tym również Kurs Oazowy dla Animatorów (KODA) i Diecezjalną Szkołę Animatora. Spotkania DDJ w nowym składzie zaplanowane zostało na styczeń 2005 r.

Odbyło się ono 10 stycznia 2005 r. Był na nim obecny ks. Zbigniew Woźniak, s. Magdalena Kozłowska (przełożona Wspólnoty z Lipia), s. Grażyna Łazor i Sylwester Gruda (diakonia ewangelizacji), Tomasz Pukiewicz (DKS), s. Monika Grabek (diakonia muzyczna), s. Danuta Gobosz (diakonia modlitwy), s. Małgorzata Glanc (rozważająca możliwość zaistnienia diakonii miłosierdzia). Cały Ruch ostatecznie spotkał się w gronie diakonii jedności 17 października 2005 r. Było to w domu Wspólnoty, w Seminarium Duchownym w Koszalinie. Zgromadzili się wtedy ks. Zbigniew Woźniak, s. Magdalena Kozłowska, s. Grażyna Łazor, s. Monika Grabek, s. Danuta Gobosz, ks. Andrzej Wachowicz (moderator DK) oraz Teresa i Janusz Nogowie (para diecezjalna DK). Spotkanie było dosyć trudne, ale bardzo znaczące dla jedności Ruchu. Okazało się na nim, że chęć spotkania to dopiero początek drogi. Do tej pory bowiem istniejące diakonie, Wspólnota, moderatorzy diakonii, Domowy Kościół spotykali się z moderatorem diecezjalnym właściwie każdy z osobna, zwykle w kwestiach tylko ich dotyczących. Było to spowodowane głównie organizowaniem i utrwalaniem pewnych struktur Ruchu. Coraz bardziej jednak dawała o sobie znać potrzeba spotkania się razem w jedności całego Ruchu, współpracy i wzajemnego dzielenia.

Z racji roli, jaką w oazie odgrywa Wspólnota z Lipia (jest stałą diakonią konsekrowaną Ruchu w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej), na spotkaniach Diakonii Jedności jest obecna Przełożona Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej. Na czas zawiązania się diakonii przypadło posługiwanie s. Magdaleny Kozłowskiej. S. Magdalena należy do Ruchu Światło-Życie od 1976 r., a do Wspólnoty w Lipiu wstąpiła w roku 1982. Przez wiele lat mieszkała na Roli i w Lipiu, potem przez 6 lat w Szwecji. Teraz z racji przełożeństwa znów mieszka w Lipiu i reprezentuje Wspólnotę również w Centralnej Diakonii Jedności. Jej poprzedniczkami były kolejno: s. Renata Kościelska (przełożona w latach 1981-1996) i s. Małgorzata Czajkowska (1996-2003).

O początku Diakonii Ewangelizacji trudno jest powiedzieć w kategoriach konkretnej daty. Ewangelizacja jest stałym elementem formacji i życia oazy, więc w naszej diecezji diakonia ta istniała od zawsze. Ważnym jednak momentem były warsztaty (ORAE), które odbyły się dla chętnych do tworzenia stałego zespołu Diecezjalnej Diakonii Ewangelizacji. Miały one miejsce w Szczecinku w dniach 17-19 marca 2006 r. Czuwała nad nimi s. Grażyna Łazor, która przez długie lata szczególnie dbała i nadal dba o posługę ewangelizacyjną. Urodziła się ona w 1971 r. w Miastku. Ukończyła Technikum Odzieżowe w Gdyni oraz studia wyższe zawodowe z teologii na UKSW w Warszawie. Z oazą zetknęła się po raz pierwszy w Gdańsku w 1989 r., a do Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej wstąpiła w 1991 roku. Śluby wieczyste złożyła 8 grudnia 1999 r. Pośród wielu zadań wynikających z życia we Wspólnocie pracuje także apostolsko z dziećmi w parafii i swoim doświadczeniem wspiera właśnie działania ewangelizacyjne, szczególnie rekolekcje. Jest "prawą ręką" Moderatora Diecezjalnego - zwłaszcza w kwestiach organizacyjnych: rekolekcje, kontakty z animatorami, programy wydarzeń diecezjalnych, logistyka, nowe projekty.

Sylwester Gruda, zaangażowany w diakonię ewangelizacji, urodził się w 1972 roku w Koszalinie. Ukończył liceum ogólnokształcące w Koszalinie i studia teologiczne na Wydziale Teologicznym UAM oraz ekonomiczne na Politechnice Koszalińskiej. Jest pracownikiem administracyjnym Politechniki. W 1999 roku przyjął błogosławieństwo i krzyż animatorski. Jest członkiem Stowarzyszenia DIAKONIA i wspiera moderatora parafialnego, odpowiadając za wspólnotę oazową przy parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie. Zaangażowany szczególnie w dzieła ewangelizacyjne od wielu lat służy także dobrą znajomością charyzmatu "światło-życie" i włącza się w działalność Ruchu w wymiarze diecezjalnym.

Ks. Andrzej Wachowicz przyszedł na świat w 1968 roku w Szczecinku. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie i dwuletnie studia podyplomowe w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach k. Warszawy. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Biskupa Czesława Domina 29 maja 1993 r. Był wikariuszem w Słupsku (parafia pw. św. Jacka), w Barwicach (parafia pw. św. Stefana) i w Koszalinie (parafia pw. Ducha Świętego), skąd Ks. Biskup Marian Gołębiewski wysłał go na studia doktoranckie do Strasburga (Francja). Rozprawę doktorską na temat czystości małżeńskiej i przedmałżeńskiej obronił dnia 21 czerwca 2005 roku. Od pierwszego roku swojego kapłaństwa był moderatorem kręgu rodzin, najpierw w Słupsku, potem w Koszalinie. W czasie studiów zagranicznych, przez 6 lat, był moderatorem ruchu Equipe Notre-Dame w Strasburgu. Z dniem 1 września 2005 r. Biskup Diecezjalny Kazimierz Nycz mianował go Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin, a z dniem 7 października dodatkowo Moderatorem Diecezjalnym Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie. Jest wykładowcą teologii małżeństwa i rodziny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Zamieszkał on razem z moderatorem diecezjalnym Ruchu w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie.


Wyświetleń: 6546
 

Kalendarium

Najnowsze zdjęcia

Księga gości

  • Ela: Również przesyłam serdeczne uściski i życzenia wielu łask Bożych dla całej wspólnoty, KS.Zbigniewa, wspaniałych sióstr Grażynki , Małgosi i Asi oraz moich przyjaciół z Oazy.Niech Pan Was prowadzi
  • Grazyna Ulikowska z domu Karamara: Szczęść Boże!!! Błogosławieństwa i mocy w głoszeniu słowa! Z łezką w oku przeglądam strony i wspominam swoją pierwszą oazę w Wierzchowie w 1974r., potem w Mszanie Górnej i Dursztynie. Moc słow i katecheza stały się dla mnie przewodnikiem w życiu. Jestem wdzięczna, że dane było mi uczestniczyć w tych wydarzeniach. Serdecznie pozdrawiam i życzę błogosławieństwa Bożego w pracy .
  • Faustyna : Najlepsza oazowa strona ! :) Oby tak dalej ! :) Pozdrawiam i życzę Błogosławieństwa Bożego !:)
wpisz się

Facebook

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania z poszczególnych funkcji oraz w celu odbierania danych statystycznych o oglądalności, z których korzysta tylko redakcja serwisu. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, co jednak może spowodować nieaktywność niektórych funkcji serwisu. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie "cookies", zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x